Quý vị sẽ cần gì vào năm 2023?

Đánh dấu vào các ô vuông bên dưới để tìm hiểu xem quý vị đã sẵn sàng cho luật REAL ID vào năm 2023. Thông tin của quý vị sẽ không bị lưu trữ tại trình duyệt này hoặc bất cứ nơi nào khác.

Quý vị bao nhiêu tuổi?
Tại sao cần điều này?
REAL ID chỉ có ảnh hưởng đến những người từ 18 tuổi hoặc lớn hơn.
Quý vị có loại thẻ ID nào?
(Chọn các lựa chọn phù hợp với quý vị)
Quý vị có đi máy bay thường xuyên hoặc có kế hoạch đi trong tương lai không?
Tại sao cần điều này?
On May 3, 2023, the REAL ID Act will require more than a standard driver’s license or ID card to travel by plane in the U.S. and into bordering countries by land or sea.
CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Không cần ID!
Trẻ em dưới 17 tuổi được miễn nhiệm khỏi luật REAL ID.
CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị đã có đầy đủ giấy tờ!
Check the expiration dates on all your ID documents, and renew before May 3, 2023 if necessary.
CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
You need additional ID to fly in 2023.

Loại giấy tờ nào phù hợp nhất tuỳ thuộc vào quý vị. Hộ chiếu cho phép quý vị đi máy bay trong nước Mỹ và vòng quanh thế giới, trong khi Bằng Lái Xe Tăng Cường (EDL) hoặc Thẻ Nhận Dạng Tăng Cường (EID) cho phép quý vị đi máy bay trong nước Mỹ và đi qua biên giới của các nước láng giềng bằng đường bộ hoặc đường biển. Tìm hiểu các lựa chọn khác.

Nếu không có dự định đi máy bay? Quý vị không cần phải lo lắng. Bằng lái xe thông thường hoặc thẻ ID sẽ còn dùng cho các việc di chuyển khác trong nước Mỹ như lái xe trong tiểu bang Washington hoặc qua tiểu bang khác hoặc đi xe lửa.

CÁC LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ
Quý vị không đi máy bay, nên quý vị không cần thêm gì khác

Your standard driverʼs license or ID card will work for other U.S. travel like driving in Washington or across state lines, or riding a train. In July 2018, renewed or new standard driverʼs licenses and ID cards will feature a marking that they may not accepted for federal purposes. Markings do not indicate citizenship or immigration status. So if you decide to fly, youʼll need additional ID. Discover your options